Cele 10 Porunci – De la ce să NU, la ce SĂ FACI!

cele zece porunci, cele 10 porunci
Reading Time: 15 minutes

Înainte de Iisus Hristos și de Epoca Creștină a existat Moise. Mulți dintre noi am aflat încă din clasele primare despre misiunea sa de a elibera evreii de robie… și despre cele 10 porunci.

Știi povestea celor 10 porunci. Cum Moise a urcat pe Muntele Sinai unde Dumnezeu i-a înregistrat pe tăblițe de piatră aceste legi morale, cunoscute și sub numele de Decalog. Ele reprezintă un model de moralitate, o putere activă prin care Dumnezeu îl convinge pe om să „se pocăiască”.

Cele 10 porunci din Vechiul Testament – mai sunt de actualitate?

Zilele trecute vorbeam cu un client despre interpretarea acestor porunci… și inevitabil s-a trezit în conștiință întrebarea: oare cele 10 porunci ale Vechiului Testament mai sunt de actualitate?

Adică, după atâta timp… mai putem noi, oamenii secolului XXI D.Hr. să ne ghidăm existența și moralitatea după niște legi pe care le avem deja întipărite în ADN, atunci când creierul nostru era încă destul de involuat?

Și m-am tot gândit la asta până am realizat că:

DA, cele 10 porunci din Biblie încă mai sunt actuale.

INTERPRETAREA LOR, însă, ESTE CEA ASUPRA CĂREIA TREBUIE SĂ MAI CONTEMPLĂM.

De ce spun asta?

Pentru că Moise a avut o suflare de geniu. El a putut auzi mesajul lui Dumnezeu (al conștiinței, moralității, spune-i cum vrei). Mesaj care rămâne actual și universal. Problema este că oamenii de atunci aveau o viziune mult mai limitată asupra vieții și asupra conceptului de Sine decât cei de acum.

Așa că este total abject să oferim aceeași interpretare unei societăți care a evoluat atât de mult.

Omul modern are nevoie de sens. Iar interpretarea precreștină, în lumea contemporană… pur și simplu nu are sens.
Din acest motiv mi-am propus să discutăm puțin despre cele 10 porunci ale lui Dumnezeu, explicate pe înțelesul omului modern!

Care sunt cele 10 porunci?

Acestea sunt cele zece porunci, pe care le găsim în cartea „Exodul” din Biblie:

2.„Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Care te-a scos din pământul Egiptului şi din casa robiei.
3.Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine!
4.Să nu-ţi faci chip cioplit şi nici un fel de asemănare a nici unui lucru din câte sunt în cer, sus, şi din câte sunt pe pământ, jos, şi din câte sunt în apele de sub pământ!
5.Să nu te închini lor, nici să le slujeşti, că Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu zelos, care pedepsesc pe copii pentru vina părinţilor ce Mă urăsc pe Mine, până la al treilea şi al patrulea neam,
6.Şi Mă milostivesc până la al miilea neam către cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.
7.Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deşert, că nu va lăsa Domnul nepedepsit pe cel ce ia în deşert numele Lui.
8.Adu-ţi aminte de ziua odihnei, ca să o sfinţeşti.
9.Lucrează şase zile şi-ţi fă în acelea toate treburile tale,
10.Iar ziua a şaptea este odihna Domnului Dumnezeului tău: să nu faci în acea zi nici un lucru: nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici sluga ta, nici slujnica ta, nici boul tău, nici asinul tău, nici orice dobitoc al tău, nici străinul care rămâne la tine,
12.Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-l va da ţie.
13.Să nu ucizi!
14.Să nu fii desfrânat!
15.Să nu furi!
16.Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău!
17.Să nu doreşti casa aproapelui tău; să nu doreşti femeia aproapelui tău, nici ogorul lui, nici sluga lui, nici slujnica lui, nici boul lui, nici asinul lui şi nici unul din dobitoacele lui şi nimic din câte are aproapele tău!”
(Ieșirea – a doua carte a lui Moise, 20:2-17). Sursa: bibliaortodoxa.ro

Cele 10 porunci explicate pe înțelesul tuturor

Acum… este o evidență că religia, așa cum este ea prezentată majorității tinerilor, nu mai are nicio putere. Mult prea terfelită de Media… și chiar de porprii reprezentanți, ea nu mai reprezintă o sursă credibilă de îndrumare.

În vremea lui Moise acest limbaj avea sens. Oamenii se temeau mai curând de o sursă externă de revoltă decât de una internă…

Acum, însă, Omul Modern:

  • care este avid de informație,
  • care vrea să caute și să cunoască Adevărul,
  • care se întoarce la Sine și a înțeles că există o părticică din Dumnezeu în fiecare dintre noi și că noi înșine suntem creatorii propriului nostru Univers (cel puțin psihic)…

Acest Om Modern, aflat în pragul „Erei Vărsătorului”, caută o nouă spiritualitate și, totodată, o nouă moralitate. Una care să fie conformă evoluției creierului său. Una care să stabilească noi ordini ale lucrurilor.

Vorbim deja despre o moralitate care nu mai este dictată de exterior, ci care capătă sens în interior.

Disclaimer: Intenția mea nu este de a „schimba” interpretarea religioasă ci, dimpotrivă, de a o traduce pe înțelesul noilor generații. Nu sunt teolog, sunt specialist în comunicare și în NLP, psihopedagog… Studiez continuu limbajul psihologic al omului modern și legătura dintre spiritualitate, religie și dezvoltare personală. Tocmai acesta este și motivul pentru care am decis să abordez acest subiect.

Decalogul: Porunca 1 – Eu sunt Domnul Dumnezeul Tău, să nu ai alți dumnezei afară de Mine

Context: Aceste porunci au apărut în momentul în care Moise încerca să îi elibereze pe Evrei de sub robie. Dumnezeu apărea ca o figură autoritară de care oamenii aveau nevoie.

Vorbim despre omul – rob. Omul care toată viața fusese subjugat. Care avea nevoie de eliberare de sub stăpânirea oamenilor, dar care intra sub stăpânirea lui Dumnezeu.

El NU AVEA CUM să fie liber, complet. Pentru că nu ar fi știut ce să facă, până la urmă, cu această libertate.

În absența unor norme este anarhie. Așa că prima poruncă dumnezeiască avea, de fapt, rolul de a stabili raportul de putere.

Porunca 1 în actualitate:

Acum, problema este că societatea se află într-un nou moment de cotitură. Omul Modern își poate pune întrebarea: Cine este Domnul Dumnezeul Meu?

Și cum religia, morala, dezvoltarea spirituală și personală… și tot ceea la ce am mai fost expuși de-a lungul vieții, ne-a învățat că noi am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu – care, Dumnezeu NU este materie…

… Deci noi am înțeles că asemnănarea noastră cu Dumnezeu este, de fapt, o îndumnezeire. Noi suntem fiii lui Dumnezeu… și Dumnezeu este în NOI.

Dumnezeu este Universul, este lumea din jurul nostru, suntem noi înșine. Și atunci… ce vrea această poruncă să ne învețe?

Răspuns: Fiecare dintre noi este responsabil de ceea ce alege să facă cu îndumnezeirea sa. Altfel spus, fiecare este responsabil de modul în care își trăiește viața.

Nu trebuie să dăm vina pe Guvern, pe părinți, pe Univers și pe nimeni pentru ceea ce ni se întâmplă. Pentru că realitatea este că EU sunt Domnul Dumnezeul Meu, EU sunt responsabil de cum trăiesc și de deciziile pe care le iau. EU sunt creatorul propriului meu Univers (cel puțin interior, psihic).

Așa că nu trebuie să am alți Dumnezei în afară de mine… și să mă plâng că altcineva ar trebui să fie responsabil pentru mine.

Îndemnul poruncii 1: ASUMARE și CONȘTIENTIZARE

Decalogul: Porunca 2 – Să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini lor

Cele 10 porunci creștine au fost puțin scurtate și „cioplite” tocmai pentru a fi „asimilate” mai ușor de către enoriași.
Context: În vremea lui Moise majoritatea religiilor erau politeiste. Oamenii se închinau mai multor zei. Adesea credințele lor erau total abstracte. Vorbim despre multe jertfe (apare mai târziu David cu un fragment celebru din Psalmul 50.18: „Jertfa lui Dumnezeu – Duhul Umilit, Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi”).

Toate aceste închinări la pietre, păsări și idoli opreau evoluția societății. Trezeau prea multe controverse și țineau totul pe loc.

Porunca 2 în actualitate:

Care sunt cei mai comuni idoli cărora se închină oamenii?

Banii – echivalentul zeului Noroc, care cerea ca jertfă „copii”.

Sexul – în acea perioadă existau o grămadă de orgii și sacrificii umane închinate zeilor.

Băutura, drogurile, etc.

Ideea este că atunci când îți stabilești obiective și când vrei să ai o viață conștientă trebuie să nu te închini idolilor.

Alege să trăiești conform idealurilor tale… și stabilește-ți idealuri sănătoase. Pentru că dacă vei alerga după bani, sex, putere sau vicii… vei ajunge „în Iad”. Este vorba despre Iadul personal. Vei fi nefericit și vei pica într-un limbo din care cu greu te vei mai putea redresa.

Varianta completă a acestei porunci îl menționează pe Dumnezeu ca fiind cel care „pedepsește copiii pentru vina părinților (…) până la al treilea și al patrulea neam”. Aici are sens tot ceea ce discutam cu altă ocazie referitor la psihogenealogie.

Vorbim despre păcatele emoționale, despre tot ceea ce ni se imprimă în ADN și transmitem mai departe.

Un străbunic alcoolic transmite această genă mai departe strănepoților.

O traumă trăită de mama, care a rămas blocată, va fi retrăită de fiică, pentru a putea fi videncată.

În fiecare din noi se imprimă noi informații genetice, în fiecare clipă. Corpul nostru ne pedepsește pentru obiceiurile noastre „păcătoase”. Vorbim despre boli și despre somatizare.


Îndemnul poruncii 2: TRĂIEȘTE CONȘTIENT, trăiește în armonie cu Universul tău interior și nu te lăsa păcălit de plăcerile trecătoare!

Decalogul – Porunca 3: Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert

că nu va lăsa Domnul nepedepsit pe cel ce ia în deșert numele Lui.

Context: Porunca aceasta îmi amintește puțin despre ceea ce am citit și auzit despre regimurile totalitare. Da, m-am născut într-un moment în care în România se afla în tranzit. La răscruce. Nu am amintiri din comunism, am doar referințe.

Oricum, din ce am învățat și eu, nu aveai voie să iei numele partidului sau al dictatorului în deșert. Era extrem de periculos să ai opinii. Și erai pedepsit pentru opiniile tale.
De ce?
Pentru că puteau sminti.

Dumnezeul lui Moise nu era unul al libertății de gândire. Ar fi fost și absurd pentru acea perioadă în care gândirea era destul de limitată.

Dar dacă această poruncă este îndoctrinantă, cum poate fi ea de actualitate?

Porunca 3 în actualitate

Mă bucur dacă te întrebi acest lucru.

Am stabilit deja că Dumnezeu este parte din tine… și sunt sigură că ai înțeles deja direcția în care mă îndrept.Și dacă ai înțeles Cine este Dumnezeu, atunci înțelegi și că acestă poruncă reprezintă un îndemn la a avea încredere în sine.Căci dacă NU ai încredere în tine, vei fi pedepsit. Vei trăi ce vor alții de la tine, vei fi o fantomă. Te vei autopedepsi.

Învață de la ceilalți, dar nu crede că TU nu poți.
Îndemnul poruncii 3: AI ÎNCREDERE ÎN TINE! Nu te îndoi de abilitățile tale!

Decalogul – Porunca 4: Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește

Varianta completă a poruncii ne învață să lucrăm șase zile, iar în cea de-a șaptea să ne odihnim.

Religia ne cheamă la Biserică în ziua a 7-a, în ziua liberă… și ne învață că trebuie să cinstim această zi de Duminică.

Și bine face.

Porunca a 4-a în actualitate

Avem nevoie de un echilibru permanent între muncă și odihnă. Nu putem munci continuu, oricât ar fi de tentant și oricât am vrea…

Exact la fel, nu putem sta continuu, fără să muncim.

Prima acțiune are drept consecință îmbolnăvirea, în timp ce a doua aduce lenea, viciul, sărăcia și, în final, tot boala.

Dumnezeu ne pedepsește”. Cum?

Prin boală.

Corpul nostru are nevoie de o zi în care să se odihnească. Exact la fel și creierul nostru.

Stephen Covey abordează acest subiect în cartea sa, despre care poți vedea mai multe aici:

Îndemnul poruncii a 4-a: Mai ia o pauză… măcar din când în când!

Decalogul – Porunca 5: Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca bine să-ți fie și mulți ani să trăiești pe pământ

Textul celor 10 porunci dumnezeiești menționează „pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ți-l va da ție”.

Să ai o relație bună cu familia este un dar.

Un dar pe care e foarte bine să ți-l faci ție.

Nimic nu se compară cu armonia din familie. Părinții pot fi de multe feluri și pot veni cu multe preconcepții și credințe. Nu zice nimeni că veți gândi sau simți la fel, dar realitatea este că singurii oameni care îți vor binele pe pământ… sunt părinții.

Chiar dacă, poate, binele lor nu corespunde viziunii tale, este mai bine să comunicați și să vă străduiți să ajungeți la un numitor comun decât să vă îndepărtați.

Tatăl tău și mama ta sunt cei ce ți-au dat viață. Sunt cei ce ți-au dat forța de a crea un nou Univers. Ți-au oferit îndumnezeirea.

Buni sau răi, merită cinstea ta, chiar și pentru simplul fapt că ești în viață. Atât. De aici trebuie să înveți TU să trăiești. Nu să trăiești viețile lor. Nu să trăiești realitatea lor. Dar nici să te îndepărtezi de ei.

Pentru că tu vei trăi pe pămânul pe care Domnul Dumnezeul tău ți-l va da ție. Altfel spus: cum îți așterni, așa dormi.

Energia care ne pune celulele în mișcare este conectată profund la cea a părinților noștri. De-asta se și spune că rugăciunea părinților este cea mai puternică. Și exact la fel, blestemul lor ne atinge cel mai mult.

Dacă tu îți necinstești părinții, conștiința ta sigur va fi marcată. Și dacă nu ești conștient, ești inconștient afectat. Apare autosabotajul. Vocea părinților este în continuare în noi, deși noi credem că este vocea noastră. Avem informații de care nu suntem conștienți, informații pe care le-am rupt din ei. Repetăm greșelile lor. Copiem ceea ce urâm cel mai tare la ei și ajungem să ne identificăm cu ei.

Învățând să ne cinstim familia, primim cinste.

Astfel fertilizăm pământul pe care ni l-a dat Dumnezeu … și plantăm semințe roditoare!În acest sens îți recomand două filmulețe.

Primul: despre problemele nerezolvate din familia noastră:

Al doilea despre celălalt set de părinți pe care îi primim în viață – socrii:

Îndemnul acestei porunci: Fii în armonie cu familia ta și cu familia partenerului tău!

Cele 10 porunci: Decalogul – Porunca 6: Să nu ucizi

Această poruncă are sens în orice societate.

Nu avem dreptul de viață și de moarte asupra nimănui. Nici măcar asupra noastră… sau cum spunea o vorbă veche a parentingului de altă dată: „EU te-am făcut, EU te omor!”.

Realitatea este că sunt multe moduri în care putem ucide. Putem ucide vise și speranțe… precum și mici părți din noi înșine:

Nu voi insista foarte mult asupra subiectului pentru că îmi place să cred că pe pagina mea nu am ca target nici sociopați, nici psihopați.

Îndemnul acestei porunci: Trăiește în armonie cu tine și cu ceilalți. Dacă nu îi poți tolera, mai bine îndepărtează-te.

Cele 10 porunci: Decalogul – Porunca 7: Să nu fii desfrânat!

Ce este desfrânarea?

În mod normal, majoritatea se gândește la desfrâu ca la curvie.

Dicționarul Explicativ al Limbii Române definește desfrâul ca: „purtare, atitudine desfrânată, corupție, depravare; imoralitate, (…), viață de plăceri ușoare.” (Sursa: dexonline.ro)

Deci ești desfrânat dacă:

  • ești corupt: adică trăiești imoral, ești depravat, ți-ai pierdut caracterul originar, acționezi grești. Cel mai adesea auzim despre corupție când ne gândim la politică și politicieni. Statul laic a fost mereu asociat Diavolului, în timp ce Ecclesia îi slujea lui Dumnezeu. Primul era corupt, iar al doilea respecta principiul poruncii. Oricum, dacă trăiești în discordanță cu tine însuți și ești corupt, faci nedreptăți celor din jur, nu ești fericit, atragi energii negative.
  • ești imoral: vorbim aici despre niste porunci care predică moralitatea. De ce e bine să fii moral? Pentru că trăiești în societate și mai devreme sau mai târziu vei suferi consecințele purtării tale imorale. Indiferent că te va pedepsi propria conștiință sau chiar statul, câtă vreme ai o conștiință se va trezi… la un momentdat.
  • trăiești o viață de plăceri ușoare: și aici putem vorbi și despre motivul pentru care nu este bine să înșeli. Am tot avut discuții pe această temă cu diverse persoane. Credințele și valorile noastre sunt diferite. Accept natura poligamă (din punct de vedere biologic) a corpului nostru. Din punct de vedere fiziologic/evolutiv/fizic suntem mamifere, deci animale. Din punct de vedere emoțional, însă, avem niște nevoi speciale care ne fac să vrem să fim corecți cu oamenii pe care îi iubim. De ce am rămâne într-o relație unde pasiunea a murit? De ce am înșela? De ce am provoca suferință unor oameni… prin minciună?

Din punctul meu de vedere să înșeli înseamnă să minți. Iar aici vorbim inclusiv despre minciunile pe care ni le spunem nouă. Rămâi într-o relație din rușine, obișnuință sau de gura lumii. Te minți că îți e bine… și apoi trăiești nefericit. Și îi înveți și pe copiii tăi să facă la fel.

Îi urăști și îi acuzi pe cei ce au avut curajul să meargă mai departe și îi consideri desfrânați. Când, adevăratul desfâu este cel pe care îl trăiești tu. De ce? Pentru că te minți. Te înșeli în fiecare zi și îți înșeli și partenerul.

SAU, dacă tu nu faci asta, dar partenerul tău o face, atunci și tu te faci responsabil pentru desfrâul său. Pentru că niciodată nu este doar un partener vinovat.

Dacă ați fi depus suficient efort amândoi, atunci nu s-ar fi ajuns acolo. Și dacă s-a ajuns acolo înseamnă că tot ce trăiți este o minciună.

În acest sens îți recomand trei filmulețe:

Îndemnul acestei porunci: NU (TE) ÎNȘELA!

Cele 10 porunci: Decalogul – Porunca 8: Să nu furi!

Când furi, creezi suferință.

Ce trimiți în Univers se va întoarce, inevitabil, la tine.

Este ca un cerc vicios.

Religia vorbește despre blesteme, lacrimi… și Omul Modern vorbește despre energii. Aceasta este o regulă morală… care, din nou, se aplică atunci când ai conștiință.

Și, cum ziceam, mai devreme sau mai târziu conștiința îți va apărea. Chiar dacă, poate, pe patul de moarte!Și tot ce ne pătează conștiința se transmite mai departe copiilor, nepoților și strănepoților.

În plus, dacă furi și ești prins, știi că vei avea consecințe.

Dacă furi și nu ești prins, creezi suferință. Îți poate fi bine acum, dar suferința produsă se întoarce sub formă de boală.

Există o lege în Alchimie care guvernează tot ce există în Univers: Legea schimbului echivalent. Ea ne învață că pentru orice lucru pe care îl obținem, trebuie să dăm la schimb ceva cu o valoare echivalentă. Mai mult, totul se transformă. Tot ce există pe pământ este energie. Ca să furi un lucru dai energia ta. Și de cele mai multe ori forma de energie este sănătatea.

Deci, încă o dată, poate că nu ești prins de oameni furând, însă corpul tău (Dumnezeul tău) te vede. Și te pedepsește!

Stresul, adrenalina… toate îți distrug existența din interior.

Îndemnul acestei porunci: Furtul îți încarcă foarte mult conștiința și te îmbolnăvește!

Cele 10 porunci: Decalogul – Porunca 9: Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău!

Când mergi ca martor într-un proces… se face apel la această poruncă. Dacă depui mărturie mincioasă și se află („minciuna are picioare scurte”) ai încurcat-o!

Dacă invidiezi pe cineva și minți despre acea persoană, te distrugi pe interior. Sigur că pe moment vei avea satisfacție. Sigur că vei crede că „te-ai răzbunat”. Dar răzbunarea nu îți face rău decât ție!

Când era copilul meu mic, pe la 3 ani, a trecut printr-o perioadă în care nu știa să își manifeste sau să își înțeleagă emoțiile… și atunci, pentru a mă pedepsi pe mine avea tendința de a se lovi.Am încercat să îl ignor. Nu a funcționat.

Am mai testat apoi multe metode pe care le găseam în cărțile de parenting. Degeaba.
Până într-o zi când m-am oprit.

M-am așezat la nivelul lui și l-am privit în ochi. Am realizat atunci că trebuie să îi pun în față „o oglindă morală”.

L-am ajutat să înțeleagă ce simte… întrebându-l, în final:

„Și acum, când tu te lovești, cui crezi că îi faci rău?”

Cu ochișorii umezi, m-a privit… și mi-a răspuns înăbușit: „ție!”

„Și de ce crezi că îmi faci mie rău, când tu te lovești pe tine?”, am adăugat.„Pentru că pe tine te doare”.

Atunci i-am zâmbit, i-am pupat mânuța și i-am arătat-o. Era roșie.

„Mânuța asta este a ta, nu a mea. Uite, este roșie… și sigur te doare. Uite-o pe a mea, e normală. Și nu mă doare”, i-am spus.

„Da, dar pe tine te doare sufletul” a intuit piticul meu de 3 ani…

„Mă doare, dar îmi trece mai repede. Pe tine te doare acum mânuța, te doare și sufletul… și te va mai durea și mai târziu, când vei purta cu tine rănile pe care singur ți le-ai produs, crezând că mă rănești pe mine… Așa că spune-mi, te rog, pe cine doare mai tare?”

Cu ochii în pământ, rușinat, a realizat:

Pe mine”.

De atunci copilul meu a încetat să se mai lovească. A preferat să mă cheme de-o parte și să îmi spună ce crede că simte și să îmi ceară ajutorul.

De ce am povestita asta?

Cam la fel funcționează și mărturia mincinoasă. Vorbim de rău pe altul pentru că vrem să îl rănim când, în realitate, noi suntem cei răniți… și cei ce vor suporta mai departe rana. Dacă se află, ne pierdem credibilitatea. Ne pierdem prietenii. Dacă nu se află, trăim în continuare cu durerea emoțională nevindecată.

Ce putem face este să iertăm! Să acceptăm fragilitatea ființei umane și faptul că noi înșine suntem predispuși la greșeală. Așa că nu trebuie să judecăm greșeala aproapelui.

Îndemnul acestei porunci: NU MINȚI ÎN LEGĂTURĂ CU CEILALȚI! Dacă nu ai nimic BUN de spus despre cineva, mai bine NU SPUNE NIMIC.

Cele 10 porunci: Decalogul – Porunca 10: Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău!

Aici se face încă o dată referire la furt, la înșelat, la durerea pe care o poți provoca oamenilor din jur și care se va întoarce asupra ta.

E vorba de Karmă.

Într-o formă sau alta, explicată sau nu, ea EXISTĂ.

Și se manifestă.

Așa că e mai bine să îți vezi de treabă și să nu fii invidios, să nu râvnești la ce au ceilalți… să lași capra vecinului în pace și să te uiți în propria-ți ogradă. Nu te ajută cu nimic să te compari.

Nu te ajută cu nimic să te concentrezi pe lipsă. Concentrează-te, în schimb, pe ce ai deja, pe abundență!

Îndemnul acestei porunci: CONCENTREAZĂ-TE pe ceea ce AI, nu pe ceea ce AU CEILALȚI!

BONUS: Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Și pe aproapele tău ca pe tine însuți! (Matei 22:35-40)

Multă vreme am trăit cu impresia greșită că Dumnezeu i-a dat această lege lui Moise. De fapt, aceasta este porunca lui Iisus, abordat de un tânăr fariseu.

Sigur că noi suntem mereu tentați să credem că pe ceilalți trebuie să îi iubim ca pe noi înșine. Problema, însă, este că noi am luat atât de mult în serios această regulă încât am ajuns să ne concentrăm mai mult pe nevoile celorlalți.

Cel puțin așa ne place să ne mințim, ca să ne simțim bine cu noi înșine.

Lumea este plină de martiri, de victime și de oameni bine intenționați.

Iadul este pavat cu intenții bune, spune o vorbă celebră.

Care este problema?

Problema este că fiind prea concentrați să îi iubim pe ceilalți, uităm să ne iubim pe noi înșine.

Imaginează-ți următoarea situație:

Ești într-un avion care se prăbușește. Din tavan cade o mască de oxigen. Lângă tine este copilul tău de un an.

Cui îi pui masca de oxigen?

Ție? Sau copilului?

masca de oxigen, cele 10 porunci,

Instinctul majorității este de a pune copilului.

Dacă aceasta este și alegerea ta, atunci nu pot decât să TE FELICIT: SUNTEȚI MORȚI AMÂNDOI!

Ce poate face un copil de un an care supraviețuiește unui accident, fără părinți? Pentru ca el să poată supraviețui, are nevoie de tine!

Așa că alege să înveți să te salvezi pe tine, înainte de a-i salva pe ceilalți.

Dacă tu ești bine, ai puterea de a-i ajuta și pe cei din jur.

Dacă tu ești sănătos, poți lupta pentru ceilalți.

E nobil și e superb să vrei să ajuți. Dar nu te ignora pe tine.
Jordan Peterson are un capitol în cartea sa „Cele 12 reguli de viață” pe care îl dedică acestui subiect. Mi-a plăcut enorm interpretarea sa. M-a pus pe gânduri și m-a ajutat să realizez că noi iubim mai mult orice pe acest pământ… decât ne iubim pe noi înșine.

Îți recomand să vezi și:

Așadar… în speranța că acest material ți-a fost util, te invit să trăiești conștient și să fii fericit!

Cărți recomandate:

❥Anne Ancelin Schutzenberger – Psihogenealogia – Vindecarea ranilor familiale si regasirea de sine

❥Jacques Martel – Marele dictionar al bolilor si afectiunilor

❥Anthony Robbins – Trezeste uriasul din tine

❥Jacques Salome – Puterea de a fi tu însuți

❥Stephen Covey – Eficienta in 7 Trepte: un abecedar al intelepciunii

❥Jordan Peterson – Cele 12 Reguli de viață

Citește și:

✔️„Am dreptate!” – Cum funcționează creierul…

✔️ Psihogenealogia – vindecarea rănilor de familie

✔️ Hipersensibilitatea: Ce este, Riscuri medicale + 13 semne că ești o persoană hipersensibilă

✔️ Despre încredere

✔️ Cum să iei atitudine. 5 pași pentru a îmbrățișa schimbarea spre Sinele superior

✔️ Motivația – ce este, câte tipuri există, lipsa motivației și cum să fii motivat în orice moment, în sfera personală și profesională + tehnici și idei care să te țină motivat

Sursa foto: freepik.com

About Author

8 thoughts on “Cele 10 Porunci – De la ce să NU, la ce SĂ FACI!

  1. Ai dreptate, trebuie intai sa ne salvam pe noi si apoi pe ceilalti. Eu una am invatat asta tarziu. Cele 10 porunci nu le-am stiut niciodata dar e bine sa tinem cont de ele.

  2. Wow! Cate referinte faine intr-un sigur articol. Felicitari pentru rezultatul obtinut, pentru acest articol bine structurat si informativ.

Spune-mi, te rog, ce gândești despre acest subiect: