Este ISO 9001 un diferențiator de calitate?

Reading Time: 3 minutes

Răspunsul este da, fără îndoială! Multe companii caută certificarea ISO 9001 cu scopul de a-și îmbunătăți reputația și poziționarea pe piață. Creșterea încrederii clienților și a calității produselor și/sau serviciilor furnizate asigură o mai mare preferință și permanență pe piață.

Ce este ISO 9001? ISO 9001:2015 este un standard internațional dezvoltat de Organizația Internațională pentru Standardizare (ISO) care determină cerințele pentru un Sistem de Management al Calității (SMC) al organizațiilor publice și private, indiferent de dimensiunea sau activitatea lor comercială. De fapt, există peste un milion de companii și organizații în peste 170 de țări certificate conform ISO 9001.

Implementarea ISO 9001 oferă clienților garanția că obțin produse și servicii de calitate, care, la rândul lor oferă multe beneficii businessului. Este un standard certificabil, conform căruia organizația trebuie să demonstreze conformitatea cu cerințele acestuia prin procesul de audit. Standardul se concentrează în principal pe satisfacția clienților, analiza riscurilor și oportunităților, precum și angajamentul managementului superior, prin aplicarea eficientă a sistemului de management, inclusiv procese de îmbunătățire continuă și asigurarea conformității cu cerințele legale și de reglementare aplicabile.

Care sunt beneficiile implementării ISO9001:2015? Certificarea ISO 9001 este una dintre cele mai populare în rândul organizațiilor, cu peste un milion de companii. În fiecare an, mai multe companii și industrii adoptă acest standard ca pilon pentru a îmbunătăți performanța organizației lor. Este un standard internațional care a devenit o diferență cheie între companiile care se nasc în economia actuală. Certificarea ISO ajută organizațiile să dezvolte și să îmbunătățească performanța, precum și să demonstreze niveluri mai ridicate de calitate a produselor sau serviciilor. Beneficiile includ următoarele:

1. Creșterea satisfacției și încrederii clienților, deoarece nevoile și așteptările acestora sunt îndeplinite. Organizația încetează să-și concentreze atenția asupra produsului și îl direcționează către client. Trebuie să știe ce îl motivează pe client, care sunt valorile sale, așteptările sale, care este stilul său de viață, comportamentul și care sunt opiniile sale. Una dintre modalitățile de a măsura satisfacția clienților este prin plângerile pe care le fac. De multe ori clientul, chiar nemulțumit, nu contactează compania pentru a se plânge sau a sugera îmbunătățiri. Din acest motiv, compania trebuie să creeze și să mențină un canal de comunicare care să permită cunoașterea factorilor care generează nemulțumiri și acționarea asupra informațiilor colectate.

2. Productivitate crescută prin implementarea unor procese și metode de lucru care economisesc timp și resurse. Prin abordarea procesului, standardul subliniază importanța gândirii mai degrabă la procese decât la funcțiile și activitățile izolate. Fluxul îmbunătățit al procesului poate fi utilizat pentru a-l face mai eficient, făcând mai puține erori, ceea ce poate duce la economii de costuri.

3. Creșterea angajamentului și a participării angajaților, deoarece își cunosc responsabilitățile și participarea la atingerea obiectivelor. Promovează participarea și formarea acestora.

4. Creșterea Calității prin o mai mare participare a clienților în diferite etape, care vor asigura conformitatea cu cerințele.

5. Îmbunătățirea continuă prin implementarea mecanismelor de planificare, monitorizare și control al proceselor și performanței acestora.

Astfel, se poate concluziona că, faptul de a avea un sistem de management al calității conform ISO 9001, permite asigurarea anumitor comportamente ale organizațiilor, ceea ce asigură nivelul de calitate al produsului sau serviciului furnizat. Acesta din urmă este un avantaj competitiv și ar trebui să fie un punct strategic, o decizie luată în considerare de toate organizațiile.

Certificarea companiei dumneavoastră vă va oferi o valoare adăugată diferențiată și o identitate corporativă care vă va deschide porțile către noi piețe, chiar și la nivel internațional.

Clienții dumneavoastră se vor simți încrezători în procese, livrări și informații la timp. Datorită implementării eficiente a sistemului de calitate, clienții dumneavoastră vor obține produse și servicii fiabile, ceea ce va determina îmbunătățirea relațiilor contractuale.

About Author

Spune-mi, te rog, ce gândești despre acest subiect: